Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

48. Vejmand Peder Hansen.

Dette var et lille hus der lå øst for vejen, det var det eneste jordløse hus i Rødkulle, her boede en ældre mand der hed Peder Hansen, han var kommunens vejmand, han passede kommunens veje i Lundby og Vedskølle, jeg ved ikke, om han havde et større distrikt, jeg ved heller ikke noget om, hvordan han blev aflønnet, der blev ikke ofret ret meget på vejene i Tjæreby sogn i min barndom. Der blev sagt, at det var de dårligste veje langt omkring.
Peder Hansen blev skildret som en gnaven og galhovedet mand, jeg har fortalt om han i "Hvad far fortalte", side 6.
Hvad Peder Hansens kone hed, tror jeg aldrig jeg har vidst, der var børn i ægteskabet, for jeg kan huske en datters bryllup. Ægteparret er sikkert død omkring 1920-1921. Det var dette hus bagersvend J. Jørgensen boede i, da han havde solgt huset i Lundby, se side 39, huset er nu helt forsvundet