Ejendommen er revet ned

Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

40. Peder Nielsen.

Dette hus lå også øst - vest med beboelse i vest, huset var gammelt og ikke særligt godt velholdt.

Manden hed Peder Nielsen og konen hed Kristiane, der var to børn i ægteskabet, en datter og en søn, datterens navn husker jeg ikke, sønnen hed Christian og var født 22. sep. 1904, (to dage efter at jeg blev født, der blev i Lundby født tre drenge på tre dage, de gamle sagde, at det var dengang der blev født en dreng om dagen).
Da Peder Nielsen blev gift boede de i Estmosehuset, de boede dog i Rødkulle den tid jeg kan huske, Peder Nielsen kørte en mælketur sammen med Kristian Sørensen der boede i det næste hus, de havde hver sin hest, disse gik for mælkevognen hver dag, men deres ejere kørte kun hver anden dag.
Datteren fik tuberkulose da hun var omkring 12 år, hun kom på sanatorium, men tilfældet var håbløst, hun kom på epedimisygehuset i Skælskør, derude blev hun konfirmeret af provsten i Skælskør, jeg tror hun lå der i 2 - 3 år før hun døde, hun blev begravet på Tjæreby kirkegård.
Kristiane blev også syg, det var vistnok det samme, hun døde dog derhjemme, det var vistnok omkring 1912 - 13.
Peder Nielsen Kunne ikke sidde uden hushjælp ved sådan et husmandssted, han fik sig en husbestyrerinde, hun havde været gift, men var vistnok separeret på det tidspunkt, hun havde i hvert fald to småpiger. Ja, så gik det som det tit går under sådanne forhold, husbestyrerinden blev i "omstændigheder", men de kunne ikke blive gift, da hun ikke var skilt, jeg kan huske, der var en del forargelse for dette, mine forældre dømte dog ikke, husbestyrerinden mistede en af sine småpiger omkring denne tid.
De blev på husmandsstedet og de fik et barn mere, da havde konen fået skilsmisse, de blev viet da de andet barn blev døbt.
Christian var en god ven af Valdemar Hansens Otto, de var to alen af et stykke, om de kun var dovne, det ved jeg ikke, deres skolekundskaber var ikke store. Det var de to drenge, at pastor Glahn sagde til, at det var med sorg han udskrev dem af skolen, de havde dog ikke lært noget af det, for de gik og pralede med det.
Først på året 1919 solgte Peder Nielsen huset enten til Karl Pedersen eller Valdemar Hansen, huset blev straks revet ned, jorden blev drevet som udlod til gården.
Peder Nielsen med kone og småbørn rejste vistnok til Fyn, konen var vist derfra. Christian blev på egnen som tjenestekarl, 30 april 1927 brændte en gård på Eggeslevmagle mark, jeg husker der blev sagt, at Christian der tjente på gården havde ved uforsigtighed forvoldt branden, dette er det sidste jeg ved om ham.