Matrikel 29

Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

55. Peder Pedersen på banken.
Dette hus er nok også fra ca. 1860, det ligger øst - vest, dette og min farmors hus har ligget på den modsatte side af vejen, de har været bygget sammen som et såkaldt "tvillingehus", det er noget der blev eksperimenteret med omkring de år da udskiftningen fandt sted. Det var een lang længe til to husmandssteder, begge beboelserne var i midten med en fælles skorsten. Jeg ved, at der også var nogle af dem i "Hovhusene" på Tystofte mark.
Min farmoder var vokset op i dette hus, da det nye hus (52) blev bygget, blev der bevaret så meget af det gamle hus, så min farmoder kunne bo der. Her boede hun så længe hun kunne klare sig selv, farbroder sagde engang, at peberroden fik de aldrig udryddet.
I huset på banken boede i fars barndom en enke, jeg ved ikke hvad hun hed, men hun hørte til de såkaldte "forsamlingsfolk", når der var lægprædikanter på egnen boede de hos hende. Der var tre børn i dette hjem, sønnerne Jacob og Hans Olsen, der var også en datter, men jeg ved ikke hvad hun hed. Sønnerne var begge to murere, Jacob og søsteren var begge ugifte.
Jacob var en halv snes år ældre end far, Jakob var en ungdomsfører på den tid da den folkelige vækkelse kom til egnen, han kunne få de unge med til møder langt omkring. Han havde selv været på højskole, og han kunne få de unge til at gøre det samme, han havde stor betydning for fars udvikling i de år, mærkeligt  døde de inden for ti dage i 1944.
Jacob boede i Ørslev alle de år jeg kan huske, hans søster var syg, det var vist nok leddegigt. De fik en lille telefoncentral "Ørslev Strand" at passe.
Hans Olsen bosatte sig på Høve mark, han var medlem af Høve Frimenighed, han var enkemand alle de år jeg kan huske, han havde en lille jordlod, som han drev nærmest som gartneri. Han Døde sidst på året 1943.
I min barndom boede en mand i det omtalte hus, han hed Peder Pedersen, han blev til adskillelse fra de to andre af samme navn kaldet Peder Pedersen på banken. Jeg kendte ikke så meget til denne familie, de havde en søn, men jeg husker ikke hvad han hed.