Beboere

Matrikel 25a

Peter Vilhelm Jensen (1854 -

Maren Sofie Jensen, f. Jørgensen (1854 -

Valdemar Dam (1889 - 1965)

Kurt Kristian Hansen

19-06-2003 John Guldberg Hansen

Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

52. Peder Vilhelm. Dette og de sidste huse ligger alle syd for vejen til Visbjerg. Manden blev kaldt Peder Vilhelm, hans efternavn har jeg aldrig hørt [Jensen], hans kone hed Maren, huset lå lidt tilbagetrukket med have ud til vejen.
I det nævnte radioforedrag (s. 67) blev Peder Vilhelm omtalt som den ypperste af de Rødkullehusmænd.. Han arbejdede på Basnæs som forkarl. Ægteparret havde tilsluttet sig "indre mission". Der var en datter i ægteskabet, hun hed Marie, hun tjente i flere overgange hos Thorvald Dinesen, derfra rejste hun til Brande i Jylland, derovre blev hun gift med en gårdmand.