Beboere

Matrikel 23b

Peter Rasmussen [1825 - 1890)

Bodil Rasmussen, f. Christoffersen (1837 - 1925)

Lars Peter Petersen

Ernst Larsen

Heidi Larsen

Vagn Kvist

27-05-2002 Jan Lynos

Foto 2014

Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

52. Min farmoders hus eller "Stenhuggerens" Dette hus har min fars forældre bygget 1861. Huset ligger øst-vest med beboelsen i vest. Syd for huset lå et svinehus vendt nord-syd. Jeg har ladet mig fortælle, at dette hus var bygget som " lerstampet". Det er borte nu, så jeg kan ikke få det bekræftet. Huset ligger nord for vejen til Visbjerg.
Min fars hjem er beskrevet i "Minde om Peder Rasmussen og Bodil Christoffersen", skrevet under min broder Frode Bek Pedersens redaktion, 1963, jeg henviser til dette.
Min farmoder købte huset af Basnæs, i 1908 solgte hun huset til en mand vi kaldte "Stenhuggeren". jeg husker ikke hans rigtige navn [Lars Peter Petersen], han havde i sin ungdom været med til at bygge de store kampestenslænger der var ret almindelige på egnen.
Min farmoder skulle leve "på aftægt". Hun skulle hver dag have sin middagsmad, hvad hun skulle have i penge ved jeg ikke. Lejligheden blev delt så min farmoder fik en lille gang, et lille køkken og en stue på to eller tre fag., alt vendte mod syd.
Stenhuggeren havde været enkemand to gange, han var nu gift tredie gang med en kone der hed Marie. Der var en søn i et tidligere ægteskab og en søn i det sidste ægteskab, han var omtrent på min alder, han hed vistnok Kristian
Trods det, at min farmoder var over 71 år da hun gik på aftægt, så overlevede hun dog stenhuggeren, denne døde ved juletid 1922 min farmoder døde i julen 1925.
Stenhuggerens ældste søn fik statshusmandsbrug da der blev afgivet jord fra Holsteinborg grevskab.