Rundt i Skælskør kommune

Erik Petersen har en fantastisk side med alt fra den gamle Skælskør kommune, bl. a. GÅRDE

klik på computeren herunder så kommer samtlige gårde i Lundby

       :        

Matrikel 6a, Pileagergaard

Stuehuset opført 1925, alle udlængerne på nær maskinhuset brændte 1956, men er genopført.

Christen Jensen

Christen Larsen [641] og Karen Jensdatter [642] (7 børn)

Jens Christian Ludvig Larsen [635] og Ingeborg Marie Christensen [636] (4 børn)

22-08-1947 Ingeborg Marie Larsen

22-08-1956 Christen Pilgaard Larsen [639] og Kirsten Bugge [3188] (4 børn]

05-04-1984 Kirsten Pilegaard Larsen

28-05-1985 Uffe Pilegaard Larsen

Jens Bek Pedersens erindringer 1910

34. Pilegaard

Gården havde oprindeligt ligget oppe i byen syd for den gamle landevej og lige over for gadekæret, gården var for længst udflyttet, så det var de gamle bygninger jeg har kendt. Pilegård var en firelænget gård med fritliggende stuehus, dette var i nord, mod syd var den vestlige længe forlænget med en grundmuret lade, dette skulle være begyndelsen til en ny gård.
Inde på gårdspladsen var der en hesteomgang til hakkelsesmaskinen. Hestestald var der i den østlige længe, kostald var der i øst og sydlængen, lo var der i sydlængen i forbindelse med den nye lade, i vestlængen var der karlekammer, huggehus, vognport m.m. Ved vejen der førte ind til gården var der bygget et fritliggende svinehus, alt dette var stråtækt, ude i haven var der en teglhængt bygning, det var en gammel maltkølle.
Syd for loen var der en firehestes hesteomgang, denne var beregnet til at trække et selvrensende tærskeværk i loen, jeg kan ikke huske at dette var i brug, jeg har derimod gået og kørt heste når der skulle rives langhalm, jeg har gået og kedet mig godt der, det er en trøst at læse, at det var almindeligt, at drenge kedede sig ved dette arbejde. Under første verdenskrig købte Ludvig Larsen vindmotor, den blev sat op ved laden.
Øst for gården, lige ud til vejen var der en dam, den var der ikke så meget ved, da den fik tilløb fra møddingen, den var altid dækket af andemad, denne dam bevirkede dog at Ludvig Larsen holdt gæs.
Kresten Larsen stammede fra Vedskølle, Karen var fra en gård på Oreby mark, de havde oprindelig fæstet gården, men købte den til selveje.
Kresten Larsen var sognerepræsentant i den sjællandske bondestands sparekasse, han måtte da Alberti krakkede indbetale de 20.000 kr. som hver sognerepræsentant garanterede, trods jeg kun var fire år dengang, kan jeg huske der blev talt om det
Dette var et bondehjem efter god gammel skik, der opvoksede fire børn i dette hjem: Ludvig, Anna, Dorthea og Laura.
Ludvig overtog fødegården i 1911, Anna blev gift med Peder Jensen som jeg har omtalt, Dorthea blev gift med en andenlærer der hed Larsen, han var dengang i Vedskølle, senere kom han til Sandved, omkring 1913 fik han kald et sted i Sydsjælland, jeg husker ikke stedet, Dorthea led meget af de Bassedovske syge, jeg tror at de fik en datter efter mange års ægteskab, Laura var hjemme på gården som ugift datter, hun fulgte med sine forældre til deres nye hus, hun blev i 1916 gift med Martin Andersen på Visbjerg.

Dette var et hjem vi gerne kom i da vi var små, de satte pris på vore forældre, så længe Kresten Larsen havde gården fik mor to gange om ugen en krukke mælk hos mælkekusken af hans mælkejunger, når vi kom derud, havde de altid noget godt til os.
Jeg kan huske et år jeg var derude kort før jul, da gav Laura mig et stort ark med så mange billeder på, jeg vidste ikke hvad det var, så det har været før jeg kunne læse, det viste sig at være et spil der hed: "Knold og Tots rejse til stjernerne", det har sikkert været tillæg til ugebladet "Hjemmet", dette blev klæbet op, og far skar terninger af træ, nytårsaften spillede vi med det, sikke en oplevelse, ved hvert nummer var der et toliniet vers, enkelte af disse husker jeg endnu. Mælkevej i hvor her er myriader, rundt en vælling af stjerner man vader. Ved lyrens strenge er det sødt at lytte, du og din eftermand må pladser bytte. Enhjørningen farer vist imod dig, slå et ekstraslag kan de se du stod dig. Dette spil havde vi i flere år, det kom frem ved juletid.
I 1911 byggede de det omtalte hus, det var på den højeste bakke på Lundbys område, denne bakke var særlig mod syd ret stejl, det lave område syd for bakken hed Sundemosen, bakken hed derfor Sundemosebakken, efter hust blev bygget kaldte vi den for Kresten Larsens bakke.
Huset blev bygget i røde sten med blåt tag, bag huset var et ret stort udhus, her lavede Kresten Larsen de første år derefter en del husflidsarbejder, det var det ve betegner med huggehusarbejder, det var ting som træskuffer, hammelstøj og des lige, det har jo sikkert været for at få tiden til at gå.
Laura boede hos sine forældre til hun blev gift i foråret 1916. I efteråret 1915 havde de en løjtnant indkvarteret, han var i sit civile liv redaktionssekretær ved Korsør avis.
Kresten Larsen var den der først faldt af på den, han blev ret svagelig, jeg tror også han blev blind, de fejrede guldbryllup vistnok i 1928. Karen flyttede senere ud til sin datter Laura på Visbjerg, sammen med mor besøgte vi dem i 1945, da var Karen 90 år, hun var ret svagelig.
Ludvig blev i 1911 gift med en datter af præstegårdsforpagteren i Ørslev, hun hed Ingeborg Christensen. Ingeborg var en af de moderne kvinder der var med i Dansk Kvindesamfund, i ægteskabet var tre børn, Arne, Kresten og Else. Ingeborg og Ludvig tilsluttede sig frimenigheden i Høve og børnene gik i friskolen, børnene fik ved dåben navnet Pilegaard mellem for og efternavn.
Arne Pilegaard Larsen er nu formand for de danske landboforeninger, han har en forpagtning under Vemmetofte Kloster, hans kone er fra Stubberupsholm på Lammefjorden.
Kresten har fødegården, han er gift med en datter af pastor Bugge fra Høve frimenighed, jeg ved ikke noget om Else.
Ludvig drev gården med en del frøavl, han blev i 1917 valgt ind i sognerådet på Venstres liste, først i tyverne blev han sognerådsformand, dette var han ca. 20 år, engang under anden verdenskrig trak han sig tilbage, det skete ret pludseligt, der var fest for ham i forsamlingshuset, det viste sig så, at han skulle være afdelingsbestyrer for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse i Skælskør.
Ingeborg og Ludvig flyttede senere til Skælskør, Ludvig døde omkring 1950, Ingeborg levede til midten af tredserne.
Min ældste søster, Marie, tjente der på gården i sommeren 1914, dette år var Ludvig Larsen brandfoged, den nat med det slemme tordenvejr var alle folkene oppe. Da de opdagede brand hos Henrik Kristensen skulle Ludvig af sted trods det, at tordenen var lige oppe over, han blev hurtigt iklædt træskostøvler og oliefrakke, inden han forlod hjemmet tog han en brødkniv og lagde den på bordet, "Sker der noget" sagde han, "så er det til staldene og redde dyrene først", derefter tog han til branden.
I efteråret 1925 blev der fortalt følgende historie, Ludvig havde langs vejen plantet pyramidepopler, nogle af disse træer var blevet brækket, Ludvig havde Valdemar Hansens karle mistænkt for dette, han havde haft fat i karlene for dette, der havde måske været et kraftigt ordskifte. Karlene fortalte dette til Valdemar Hansen, han blev vred over det, Valdemar Hansen ville have fat i Ludvig, denne stod og passede sin kværn da Valdemar kom, resultatet af ordskiftet blev, at Valdemar tog Ludvig og satte ham på hovedet i sin egen kværn. Ludvig tog til Skælskør og meldte dette som overfald, da historien kom ud mellem folk tog Thorvald Dinesen over til dem for at mægle i striden, han fortalte dem, at de blev til grin begge to, tænk når aviserne får fat i dette, de skriver at sognerådsformanden blev sat på hovedet i sin egen kværn, Ludvig trak da anmeldelsen tilbage.
Ludvig nybyggede så godt som hele gården, der har vist været en brand, som jeg ikke har rede på. Det eneste der var tilbage af den gamle gård var stuehuset, der var der lavet svinehus, Stuehuset ligger syd for gården.
Kresten Pilegaard Larsen havde en overgang en meget fin besætning af Jersykvæg, han var formand for den sjællandske Jersyforening, i den overgang købte han mit fødehjem til fodermesterhus, der siges nu, at han driver gården som kvægløst landbrug.
På denne gård er der en samling af gamle skøder og kontrakter m.m., der findes blandt andet den gamle hoverikontrakt med Basnæs, jeg har som bidrag til denne samling givet tre gamle skøder angående mit fødehjem.