Matrikel 19b

Bygget 1840

Jens Larsen [649] og Karen Larsdatter [650] (4 børn)

Lars Jensen [645] og Ane Marie Frederikke Christensen [646] (3 børn)

Peder Pedersen [643] og Caroline Larsen [644] (2 børn)

Lars Kristian Pedersen [848]

Jens P. Jensen

Kai Troels Petersen

fra Jens Bek Pedersens erindringer, skrevet 1971]

44. Peder Pedersen (Skovmand)

Dette hus lå øst for vejen, det er vendt øst - vest, her boede en mand der hed Peder Pedersen, der var tre mænd i Rødkulle ved dette navn, denne Peder havde arbejdet i Basnæs skov, derfor blev han kaldt skovmand.
Jeg kendte ikke meget til dette ægtepar, men min farbror og hans kone, der begge var fra Rødkulle har talt om dem, deraf ved jeg, at han havde været forkarl på Visbjerg, han var blevet forlovet og senere gift med datteren der i huset, min tante omtalte ham, som en noget indbildsk mand, han gik på kærestebesøg i lange sorte ridestøvler.
Farbror sagde, at han var en god kammerat da han arbejdede i Basnæs skov, farbror arbejdede selv i skoven et par vintre inden han læste til lærer, farbror sagde, at han var god til at vise de unge til rette med arbejdet, så de kunne tjene mest muligt ved akkorderne, der var flere af de gamle skovarbejdere der bare morede sig, når de unge tog forkert på arbejdet.
Jeg tror hans kone hed Line eller sådan noget, der var en søn i ægteskabet, han var vist født omkring 1902, han hed Kristian, han har overtaget ejendommen.
På nordsiden af dette hus var der i min barndom en muret roekule, den var bygget som en tøndehvælving ud på nordsiden af huset, roerne skulle så smides ind gennem en lem i den nordre gavl, det har været ret upraktisk, den er også forsvundet