Matr. 21b

Bygget 1830

Hans Kristian Nielsen [823] og Maren Kirstine Christensen [824] (1 barn)

Hans Oluf Andersen [1221] og Bronkislava (Bronka) Strøzih [1222] (7 børn)

Knud Erik Nielsen

fra Jens Bek Pedersens erindringer, skrevet 1972]

Dette Hus lå øst for vejen, det var nogeledes nybygget de år jeg kom i Rødkulle, det lå noget tilbagetrukket med have ud mod vejen, det var vendt nord - syd, her boede en mand der hed Hans Sørensen, han kørte den mælkerute fra Rødkulle gennem Lundby, han var en noget sur mand, i modsætning til de andre mælkekuske var Hans Sørensen ikke venlig over for os børn, hvad hans kone hed husker jeg ikke, der var flere børn i ægteskabet, jeg har kun kendt de to, den ene var Kristian Sørensen i hus nr. 41, den anden hed Alfred, det var vistnok den yngste, Alfred gik vist hjemme og han blev sent gift.
Hans Sørensen blev en meget gammel mand, jeg tror han blev blind på sine gamle dage, jeg kørte med mor gennem Rødkulle i 1945, da sad han i en stol ude i solen, hans svigerdatter brækkede kort efter en arm, da var det dem umuligt at passe den gamle mand, han kom da ned på Tjæreby alderdomshjem, her endte han sine dage.
Alfred og hans kone havde ikke børn i ægteskabet, han har solgt ejendommen og er flyttet til Slagelse