Matrikel 10c

18-10-2005 Søren Bent Olesen

Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

51. Peder Stevns.
Dette hus lå vest for vejen, stuehuset var bygget af røde mursten og taget var af cementtagsten, huset var ret nyt.
Manden hed også Peter Petersen, han blev kaldt "fodermesteren" eller Peder fodermester, jeg ved ikke om det var på Basnæs eller et andet sted han havde været fodermester. Han var fra Stevns, derfor tog han senere navneforandring til Peder Stevns.
Jeg har hørt, at han havde giftet sig med den forrige ejers datter, sådan var han kommet til ejendommen, hans kone havde altid gået hjemme hos sin moder, så det gik noget gammeldags til i husholdningen.
Peder Stevns var det vi kaldte hjemmeslagter, han gik altså ud og slagtede grise for folk, en fodermester på en stor gård skulle forestå slagtningerne på gården.
Der var ingen børn i ægteskabet, men de tog en adoptivdatter der hed Gudrun, hun var en del år yngre end jeg var.
Jeg ved, at ved udstykningen blev der lagt nogle husmandslodder fra Vedskølle ude i Rødkulle. Jeg vil tro at de sidste to eller tre ejendomme hørte til disse, dernæst ved jeg, at flere af de lodder der ligger ved vejen mod Visbjerg hørte til Vedskølle, der er blandt dem kun to der er bygget som de gamle Basnæshuse.