Matrikel 1p

Foto fra ca. 2015

Bygget 1913

29-09-2004 Niels Christian Kølle og Lene Kølle

fra Jens Bek Pedersens erindringer, skrevet 1971]

Det andet hus syd for landevejen [matr. 1p] blev bygget af murer Jørgen Lauritsen [1911] Det var et rødstenshus med blå cementtagsten. Det første jeg husker til den familie boede de i stuehuset af den gård Thorvald Dinesen flyttede ud på marken i 1900. Mureren var vist nok fra Flakkebjerg. Hans kone Karen var fynbo. De havde 4 drenge, Ejner og Aage, de andre navne husker jeg ikke. Da de boede i Lundby kom de meget sammen med mine forældre, de blev ved med at have omgang min barndom ud. Ejendommen i Lundby [matr. 7a] solgte de i 1910. De flyttede da til det gamle smedested over for Tjæreby gadekær. Grunden de byggede på var også udskiftet fra matr. nr. 1a.
I sommeren 1913 eller 14 døde Karen. Der var stor medfølelse med familien. Karens mor kom og holdt hus for dem sommeren ud. Til november kom Karens ugifte søster der som husbestyrerinde. Hun havde en dreng med sig. Ja så gik det som det går så tit. Næste sommer fik mureren travlt med at skifte med sine sønner fordi han skulle giftes med svigerinden. De fik i hvert fald to drenge sammen, hvoraf den ene døde af "Spansk syge" i efteråret 1918.
De sad vist økonomisk lidt hårdt i det. Jeg kan huske jeg har set mureren sidde ved landevejen og slå sten om vinteren når frosten hindrede byggeriet.
I 1918 mageskiftede de huset med en husmand Peter Jørgensen i Tjæreby. Mureren fik da et husmandssted med hest og køer at passe ved siden af håndværket.
Sønnen Ejner var som lille faldet ud af vuggen og fået hjernerystelse. De sagde at han derefter var noget af en sinke. Han kom senere ud at tjene bønder. Jeg ved ikke hvad der senere blev af ham. De andre sønner lærte som murere. Mor sagde engang at der var ingen af dem der ville overtage faderens forretning. De ville hellere arbejde som svende i byen.

Peder Jørgensen der overtog murerens hus var noget til års, han bundede træsko for folk, tilmed gik han på arbejde, han blev meget brugt til at hvidte huse og på anden måde fuske i murerfaget.