Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

Rødkulle.
Nu da jeg skal afslutte min beskrivelse af Lundby, skal jeg beskrive husmandsbebyggelsen Rødkulle, dette er jeg noget betænkelig ved, for jeg kender ikke denne del så godt som den øvrige by. Vi havde ikke anden omgang derude end min farmor, Alle børnene gik i Vedskølle skole. Jeg forsøger dog at gøre det så godt jeg kan.
I Rødkulle lå alle de huslodder der hørte til husene i Lundby samt nogle huslodder der hørte til husene i Vedskølle. Husene hørte alle til Basnæs gods, så der var ikke noget mærkeligt i dette. I den tid jeg kan huske var alle lodderne bebygget undtagen een. Det var vejmand Jens Rasmussen´s (s 30)
Vejen til denne bydel gik mellem Ludvig Larsens og Valdemar Hansens marker, hvor disse marker sluttede gik vejen ret mod øst, lidt længere henne gik vejen atter mod syd, dette knæk har vejen sikkert fået ved udskiftningen for at gøre lodderne mere regelmæssige, hvor vejen drejede mod syd gik en privat vej op til Visbjerg grusgrav.