Ole Hansens erindringer

I dette hus boede i min barndom Emilie og Christian A. Nielsen, hun var omkring 55 år og han ca. 10 år ældre. De havde haft hendes fødegård i Vedskølle inden de flyttede til Lundby, de var et par rare ældre mennesker. Min mor kom meget og hjalp dem, og besøgte dem også da de var kommet på alderdomshjemmet iTjæreby.

Ejendommen var udstykket fra Honningbjerggård.

Matrikel 5h

Foto 2014

Adressen var før omfartsvejen Rødkullevej

Bygningen opført 1917

Ole Jensen (1855-) og Oline Hansen (1869-), (1 barn Bodil (1901-)

H. P. Hansen

Jens P. Hansen

Christian Andreas Nielsen (1882-1968)  og Anna Emilie Marie Jørgensen (1891-1978), (ingen børn)

Jørgen Larsen

Peter Reimer Larsen

Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

Jens Bek Pedersens erindringer, skrevet 1971]

32.

Huset længere oppe ad bakken var bygget af en ung tømrer i 1915, han solgte senere huset. Her boede fra midten af tyverne et ældre ægtepar, de havde haft gård før, men var havnet her på deres ældre dage, de havde en ældre datter der hed Bodil. De var meget fine på det og tilmed et iltert sind, det er vist ikke for meget at sige, at de var lidt til grin i byen, konen skulle tituleres: fru Jensen, dette var ikke almindeligt den gang, jeg har aldrig kendt dem personligt, men jeg har hørt historier om dem.
Der var ved vestskellet plantet en række mirabeller, disse fik lov at vokse frit og bredte sig ud over marken. En dag var de blevet så store, at Ludvig Larsen ikke kunne køre ud af sin mark med kornlæs, en dag i høstens tid var dette aktuelt, Ole Jensen var ikke hjemme, så tog Ludvig Larsen en sav og skar de grene af der var ham i vejen, da Ole Jensen kom hjem og så dette, meldte han Ludvig Larsen til politiet. Politiet henviste sagen til hegnssynsforretning. Far var dengang hegnssynsformand, han fik da tilsagt to medlemmer mere til åstedsforretning, de kom så alle tre samt Ole Jensen og Ludvig Larsen.
Kendelsen kom til at lyde på, at der skulle skæres af mirabellerne hele vejen, de to parter skulle dele sagens omkostninger, dette udvalg arbejdede efter de gamle takster fra den gang loven blev vedtaget i 1865, det var to mark (66 øre) til formanden og en mark til hver af de øvrige medlemmer, altså 66 øre til hver. Ole Jensen blev så gal så han forlod forsamlingen, så måtte de true med udpantning, fru Jensen havde ingen penge, men hun bad om henstand, så skulle hun forsøge at liste pengene fra sin mand.
Ole Jensen holdt ikke selv gris, men de fik slagtemad fra andre, det har sikkert været familie eller venner, måske har de også købt. Efter endt saltning blev det sendt til røgning i Skælskør, da denne proces var færdig ringede røgmanden til fru Jensen og sagde, at nu havde han så og så mange pølser og tre fileter færdig til hende, fru Jensen misforstod og udbrød: "Er der tre pølser for lidt". Hun ringede omgående til politiet og sagde at der var stjålet tre pølser af hendes hos røgmanden.
Politiet måtte så undersøge sagen, det sluttede med, at fru Jensen fik en bøde for ulovlig anmeldelse. Når byens drenge så fru Jensen på vejen sagde den ene til den anden: "Hvad siger du, er der tre pølser for lidt?", så rendte fru Jensen

FT. 1906, Sørbymagle by og sogn.

Ole Jensen, 05-08-1855, gift, gårdmand

Oline Jensen, 25-01-1869, gift, husmoder

Bodil Dorthe Marie Jensen, ugift, 05-12-1901, barn

FT. 1921, Lundby Tjæreby sogn

Ole Jensen, 05-08-1855, gift, Vejlø s, Præstø a, husfader

Oline Jensen, 25-01-1869, gift, Vordingborg s, husmoder

Bodil Dorthe Marie Jensen, ugift, 05-12-1901, Sørbymagle, barn

FT. 1925, Lundby, Tjæreby sogn

Ole Jensen, 05-08-1855, gift, Vejlø s, Præstø a, husfader

Oline Jensen, 25-01-1869, gift, Vordingborg s, husmoder

Bodil Dorthe Marie Jensen, ugift, 05-12-1901, Sørbymagle, barn

FT. 1930, Lundby, Tjæreby sogn

Ole Jensen, 05-08-1855, gift, Vejlø s, Præstø a, f.hv. gårdejer

Oline Jensen, 25-01-1869, gift, Vordingborg s, husmoder

Bodil Dorthe Marie Jensen, ugift, 05-12-1901, Sørbymagle, barn