Ole Hansens erindringer fra 1940 erne

Her boede i min barndom Laura og Emil Larsen det var et par i halvtredserne, de havde 2 sønner Erik og Arne de var en halv snes år ældre end mig.

Matrikel 4b Hyllebjerggård

De ældste bygninger er opført 1900

Peder Christensen

Hans Pedersen

Niels Mortensen

Lars Olsen og Else Marie Nielsen, (5 børn)

Henrik Kristensen

Emil Larsen og Laura Madsen, (2 børn)

Verner Nielsen og Inge Worm Nielsen

Inge Worm Nielsen

Michael Jensen

Svend Aage Petersen og Elly Petersen

Rasmus Olsen og Kamilla Kirstine Lindemose

 Jens Bek Pedersens erindringer, skrevet 1971]

28. Henrik Kristensens ejendom.

Næste ejendom mod øst og nord for vejen var et større husmandssted eller lille gård, det havde et gulkalket, teglhængt stuehus, huset lå parallelt med vejen, udbygningerne var bygget i vinkel og var stråtækte.
Da far og mor kom til Lundby boede et ægtepar der hed Marie og Lars Olsen, han stammede fra Rødkulle og var en ungdomsven af far, mine forældre kom meget sammen med dem da de boede i Lundby, der var flere sønner i ægteskabet, men kun en datter. 
De købte en gård på Venslev mark og flyttede dertil før jeg kan huske dem, jeg har flere gange besøgt dem.
Efter dem blev ejendommen købt af en ungkarl fra Venslev, jeg har senere hørt at han var træskomand i Venslev. Han havde samme husbestyrerinde i alle årene, jeg har også set, at de hviler i samme gravsted på Tjæreby kirkegård nu.
Han havde et par små røde heste, jeg tror det var "russere", når han kørte holdt han linerne med begge hænder, og han sad og "filede" hestene, jeg tror ikke han var nogen god kusk.
Ved det omtalte tordenvejr i august 1914 slog lynet ned der, udlængerne brændte ned, men der omkom ingen dyr, længerne blev bygget op igen. Jorden til denne Ejendom havde hørt sammen med "Karl Pedersens gård, Visbjerg", se om denne senere.
Skråt over for, syd for landevejen havde det hus ligget hvori bødkeren havde boet, dette var brændt før jeg husker (se side 22), dette hus har sikkert været rester af den gamle gård, i min barndom kunne vi endnu se husets brønd.