Matrikkel 33, den gamle smedie

Bygningen opført 1900

Herman Christiansen

Valdemar Kristian Godtfredsen og
Emma Johanne Godtfredsen

Engdahl

Thomas Hansen og
Elna Hansen

Leif Theodor Petersen

23-12-2015 Majken Holm

fra Jens Bek Pedersens erindringer, skrevet 1971]

23. Smedjen.

Smedjen lå lige over for Nis Pæsens gård, syd for landevejen, huset var grundmuret og tækket med strå, væggene var vist gulkalkede. Smedjen der lå øst for stuehuset var også grundmuret, men tækket med tagpap, mellem de to huse lå beslagskuret, dette havde stået ved den gamle smedje, men flyttet hertil, far fortalte, at i julestormen i 1902 var beslagskuret væltet, dengang stod det ved den gamle smedje. På vest, syd og noget af østsiden af smedens have gik det vandløb der havde sit udspring i gåsemosen, jeg tror dog at vandløbet var reguleret på dette sted, ingen vandløb danner så rette vinkler i sit naturlige leje.
Den første smed jeg kan huske var Herman Christiansen (se side 5).
Den anden smed var Valdemar Godtfredsen, han var vist fra Boeslunde, han var ugift da han kom til byen, han havde en søster, Ida der førte husholdning for ham. En første lærerdreng han havde var fra Holsteinsminde, han var en noget vidtløftig fyr, det endte også med. at politiet tog ham for nogle tyverier.
Smeden blev senere gift med en pige der hed Emma, hun var vist også fra Boeslunde, de fik en søn der fik navnet Frode, senere fik de vist en søn mere.
Det arbejde der blev lavet i smedjen var det sædvanlige der blev lavet i en landsbysmedje, der blev først og fremmest beslået heste og vogne, der blev repareret landbrugsredskaber, der blev lappet cykler og meget andet.
Alt gik med håndkraft, blæsebælgen blev trukket med hånden, boremaskine og slibesten blev trukket med hånden. Midt i smedjen stod et stort apparat vi kaldte maskinhammeren, den blev trådt med foden når der skulle slås, det er sjældent jeg har set den anvendt.
Jeg kan huske, at i den tid Herman havde smedjen blev der smedet hestesko, dengang kunne man sælge fundne hestesko til smeden, dette har jeg nu ikke prøvet. Dengang kom fabrikkerne der lavede hestesko, og så var det slut med det arbejde. I vinteren 1914-15 blev der dog lavet hestesko til den tyske arme, da var smed Godtfredsen også med, han havde endda ekstra mandskab til dette arbejde.
Smeden solgte også landbrugsmaskiner, han tg vist kun det hjem der var bestilt, det var dog ikke så lidt der stod på pladsen foran stuehuset om foråret, det var plove, harver, radrensere, kultivatorer og den slags, smeden solgte også cykler.

Folketælling

1901

Hans Herman Kristiansen, 15-11-1873, gift, smed, f. Magleby sogn
Eline Hansine Kristiansen, 25-04-1874, gift, husmoder, syerske, f. Sønder Bjerge sogn
Maren Kirstine Olivia Kristiansen, 26-11-1898, ugift, barn, f. Tjæreby sogn

1940

Kristian Valdemar Godtfredsen 18-09-1884 g smedemester, f. Egerslevmagle sogn
Emma Johanne Godtfredsen 30-09-1891 g husmoder, f. Boeslunde sogn
Verner Godtfredsen 09-05-1923 u barn, f. Tjæreby sogn
Børge Godtfredsen 25-09-1930 u barn, f. Tjæreby sogn