Matrikel 1e

Korsvejshuset omkr. 1950

 Jens Bek Pedersens erindringer, skrevet 1971]

14. Mit fødehjem.

Fra korsvejen fortsætter beskrivelsen af vejen der fører mod syd mod Vedskølle.

Lige på hjørnet lå mit fødehjem, far købte det i 1899, dette var også en udstykning fra matr. 1a, huset var bygget nord for den gamle landevej, I 1870 - 1880 blev landevejen bygget om og flyttet fra den forrige plads, derved kom dette hus til at ligge syd for vejen.
Far købte huset af en skomager der blev brugsuddeler i Vedskølle, senere blev denne mand uddeler i Korsør brugsforening.
Den nærmere beskrivelse af huset og det liv der blev levet der gemmer jeg til senere.
Dog vil jeg fortælle en historie der hører hjemme i huset der, jeg har hørt den af afdøde tømrer Peder Christoffersen, (se side 21), skomageren havde en søster der var rødhåret, dette var hun meget ked af, for hun blev drillet meget med det, hun har sikkert været noget enfoldig, der var nogle "rare" mennesker der fortalte hende, at hun skulle bare smøre håret godt ind i tjære så blev det så dejligt sort, det var en farve der aldrig gik af igen. Hun prøvede kuren, håret blev ganske vist sort, men det blev også fedtet som tjære kan gøre det. Der var ikke anden udvej end hun måtte have håret klippet og barberet af, hårbunden blev så renset med fedt for at få tjæren af igen, håret groede ud igen, men det blev til hendes store sorg lige så rødt som det altid havde været.

Den nye landevej blev gravet ned i en hulvej mellem møllen og gartnerens have, derfor gik både vejen fra Oreby og vejen fra Vedskølle nedad mod landevejen, vejen fra Vedskølle slog tilmed et knæk og der var dårlige oversigtsforhold, det var et farligt hjørne, men jeg husker ingen sammenstød i den tid folk kørte med heste. Dengang K. D. A. og F. D. M. begyndte at sætte advarselsskilte op, blev der ved landevejen sat skilte for denne korsvej.
I tyverne måtte det offentlige udvide vejen og regulere hjørnet, så der blev bedre oversigtsforhold.
På toppen af den lille bakke havde den gamle landevej gået, på dette sted havde "Snoagergård" sikkert ligget, her havde huset "Ravelien" ligget (se side 13).
Fra dette sted og langs vejen mod syd var bygget et stengærde, dette var på den første del bygget af store flækkede kampesten. disse var flækket ved sprængning med krudt, vi kunne se borehullerne. På gærdet var plantet hunderoser (Rosa cannia), så langt det store gærde varede var der plantet frugttræer inde på gartnerens jord, afstanden var så stor mellem trærækkerne så der var mellemkultur mellem. Længere ude var gærdet nærmest to rækker sten med jord imellem, der bag ved gartnerens mark, hvor vejen svingede lidt gik stengærdet mod vest ned mod Gademosen.
Lige inde fra Lundby fraregnet vores have var marken øst for vejen Thorvald Dinesens.