Ole Hansens erindringer

Her kan du finde noget om ejendommene i landsbyen Lundby i Tjæreby sogn og kommune, 1972 blev det til Skælskør kommune og nu sidst Slagelse kommune.

Der findes 6 veje under Lundby ejerlav med ialt 89 ejendomme: Birkemosevej (18), Lundby Byvej (24), Næstved Landevej (12), Rødkullevej (21), Stenbjerggård (1) og Visbjergvej (13).
Du kan finde de enkelte ejendomme på de nutidige husnumre ved hvert vejnavn

Da jeg var dreng var der ikke vejnavne som i dag, men vi kaldte jo vejene noget alligevel, Birkemosevej var delt i 2: Orebyvejen nord for Næstvedvejen og Vedskøllevejen syd for, Lundby Byvej var dengang en del af Næstvedvejen, Rødkullevejen gik fra Næstvedvejen til Rødkullen og de første 4 ejendomme før omfartsvejen hørte dengang med her, i dag er de fire en del af Lundby Byvej endelig er der Visbjergvejen der går fra Næstvedvejen over for Krogagergård til Rødkullevejen, i "gamle Dage" var der en sti der førte ned til Ørslevmarken, i dag hedder den vist Kildevej. Lige nu er der omkr. 6.800 personer der på en eller anden måde har tilknytning til Lundby. Men der kommer sikkert flere.

En sjov detalje er at der i 1972 var en mand der havde lavet noget lignende, beskrevet ejendommene og beboerne fra dengang han var dreng og boede i det nu nedrevne Korsvejshus i vejkrydset Birkemosevej - Næstved Landevej, han hed Jens Bek Pedersen og var født i 1904, så det er en beretning om livet i Lundby for 100 år siden. Hans erindringer har jeg lagt ind ved de forskellige ejendomme.

Lundby hørte som resten af Tjæreby sogn til godset Basnæs med undtagelse af Snoagergård, Næstved Landevej 321 matr. 1a, den lå i sin tid i vestsiden af Lundby by omkring vejkrydset Birkemosevej - Næstved Landevej den var en universitetsgård under Københavns Universitet. Der var også enkelte andre ejendomme i sognet der var under universitetet

Lundby fra vest